Frivillighedsstrategi

Aars Tennisklub har en overordnet strategi om, at klubben primært skal drives med frivillige (ledere/trænere/hjælpere til forskellige aktiviteter). Overordnet set bør alle medlemmer være frivillig på et eller andet plan. Det er derfor vigtigt, at der er stor fokus på arbejdsmiljøet/klimaet for de frivillige.


Klubben har derfor sat følgende punkter op, som vi alle skal bakke op omkring:

• Det skal være sjovt at være frivillig leder/træner.
• Det skal ”give” den frivillige noget på det menneskelige plan.
• Som frivillig tilbydes man kurser (træner- /lederkurser m.v.), så man opnår nogle kompetencer.
• Man bliver værdsat som frivillig og kan få en udtalelse fra klubben til jobsøgning m.v.
• Som medlem støtter man op omkring de frivillige og rækker gerne en hjælpende hånd.


Der sker ikke aflønning af frivillige, men alle frivillige, der har en post som bestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller træner inviteres min. 1 gang årligt til frivillighedsevents som tak for indsatsen

Frivillige har dog mulighed for at få dækket udgifter jf. nedennævnte regler:

Godtgørelser af udgifter skal ske i henhold til disse regler.

Transport: 

Kørsel i egen bil (ej firmabiler):
Der gives kørselsgodtgørelse til kurser, møder og lignende jf. ligningslovens lave takst herfor, når det er i Aars Tennisklubs interesse. Det er kun bestyrelsesmedlemmer, der har ret til dette, såfremt det ikke på forhånd er aftalt med den enkelte. 

Offentligt transportmiddel:
Der skal altid anvendes det billigste offentlige transportmiddel, dog med respekt for tiden. Man kan eventuel selv betale forskellen.

Godtgørelse uden dokumentation til telefon, kontorhold, tøj samt kontingent til klubben. Der kan ske godtgørelse uden dokumentation herfor jf. ligningslovens regler herfor: link til regler og satser her.

Godtgørelser til personer uden for bestyrelsen skal aftales særskilt af klubbens kasserer eller formand.

Godtgørelse med dokumentation for udlæg af omkostninger i Aars Tennisklubs interesse.

Har man lavet udlæg for udgifter i forbindelse med en aktivitet i Aars Tennisklub, kan man selvfølgelig få dette udlæg refunderet, dog skal det være indenfor de rammer, der er aftalt i forhold til aktiviteten. Er man i tvivl spørges en fra bestyrelsen – primært formand for udvalg, dernæst kasserer og sidst formand.

Ved refusion af alle former for udgifter, skal klubbens officielle blanket anvendes.

Aars Tennisklub har ansatte til følgende jobs i klubben: rengøring af klubhus m.v., vedligeholdelse af udendørsareal og trænere, der har mange timer eller har stor trænererfaring.